logo Society of Chinese Bioscientist in America (SCBA) chinese title

TORONTO CHAPTER

 

 

cn tower image

 

CONTACT US

President: Zhong-Ping Feng zp.feng@utoronto.ca

President-elected: Fei-Fei Liu fei-fei.liu@rmp.uhn.on.ca

Past President: Li Zhang lzhang@uhnresearch.ca

Liaison of SCBA headquarter office: Jim Hu jim.hu@utoronto.ca

Treasurer: Mingyao Liu mingyao.liu@utoronto.ca

Secretary: Tianru Jin tianru.jin@utoronto.ca

Membership and nomination: Burton Yang burton.yang@sw.ca

Scientific officer: Ming Tsao Ming.Tsao@uhn.on.ca

Awards committee: Qinghua Wang WangQ@smh.ca

Communication: Hong-Shuo Sun hss.sun@utoronto.ca

Member in large: Peter Liu peter.liu@utoronto.ca

Member in large: Heyu Ni heyu.ni@utoronto.ca

Webmaster: Dr. Hong-Shuo Sun hss.sun@utoronto.ca; Dr. Zhaolei Zhang zhaolei.zhang@utoronto.ca